RSS

Armering i byggprocessen

En kort presentation av projektet: Armering i Byggprocessen Projektet, som är ett FOU-projekt, vill beskriva armeringsprocessen och dess hjälpmedel för framtagning av armeringsspecifikationer. Det genomförs med stöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). I den rapport som vårt arbete skall leda fram till och som alla skall få ta del av, kommer det redovisas viktiga faktorer […]

Slutrapport 2011-12-22

Klicka här för att ladda hem PDF: Slutrapport – 2011-12-22

Demonstrationsprojekt

Klicka här för att ladda hem PDF: PDF – Armering i byggprocessen – demontrationsprojekt

Leveransplanering av armeringsspecar

Excel-fil för leveransplanering av armeringsspecar. Klicka på ovanstående rubrik för användarinformation.
Klicka här för att ladda hem Excel-fil: Leveransplan för armeringsspecar.

Armering i BIM – powerpointpresentation

Klicka här för att ladda hem powerpointpresentation: Armering i BIM. Författare Marie Bergstöm Presentation i samband med ”Betongfebermässan”.

Armeringsmetoder för att uppnå ett effektivt industrialiserat platsbyggande

Klicka här för att ladda hem PDF: Armeringsmetoder för att uppnå ett effektivt industrialiserat platsbyggande

Industrial bridge construction with cast in place concrete

Klicka här för att ladda hem PDF: INDUSTRIAL BRIDGE CONSTRUCTION WITH CAST IN PLACE CONCRETE
New production methods and Lean Construction philosophies

Projektplan

Klicka här för att ladda hem PDF: Armering i byggprocessen
Effektivisering av informationshanteringen