RSS

Kategorier

Slutrapport 2011-12-22

Klicka här för att ladda hem PDF: Slutrapport – 2011-12-22

Armering i Byggprocessen – Workshop Malmö 2011-11-29

Klicka här för att ladda hem PDF: Armering i Byggprocessen – Workshop Malmö 2011-11-29

Armering i Byggprocessen – Workshop Göteborg 2011-11-15

Klicka här för att ladda hem PDF: Workshop Göteborg 2011-11-15

Demonstrationsprojekt

Klicka här för att ladda hem PDF: PDF – Armering i byggprocessen – demontrationsprojekt

Armering i byggprocessen – manual till nytt informationsflöde

Klicka här för att ladda hem PDF: PDF – Armering i byggprocessen – manual till nytt informationsflöde

Leveransplanering av armeringsspecar

Excel-fil för leveransplanering av armeringsspecar. Klicka på ovanstående rubrik för användarinformation.
Klicka här för att ladda hem Excel-fil: Leveransplan för armeringsspecar.

Armering i BIM – powerpointpresentation

Klicka här för att ladda hem powerpointpresentation: Armering i BIM. Författare Marie Bergstöm Presentation i samband med ”Betongfebermässan”.

Kravspecifikation för pilotprojekt

Klicka här för att ladda hem PDF: PDF – kravspecifikation för pilotprojekt