RSS

Arkiv

Armering i byggprocessen

En kort presentation av projektet: Armering i Byggprocessen Projektet, som är ett FOU-projekt, vill beskriva armeringsprocessen och dess hjälpmedel för framtagning av armeringsspecifikationer. Det genomförs med stöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). I den rapport som vårt arbete skall leda fram till och som alla skall få ta del av, kommer det redovisas viktiga faktorer […]

Visionen BIM

Klicka här för att ladda hem PDF: Visionen BIM