RSS

Armering i byggprocessen

En kort presentation av projektet: Armering i Byggprocessen

Projektet, som är ett FOU-projekt, vill beskriva armeringsprocessen och dess hjälpmedel för framtagning av armeringsspecifikationer.
Det genomförs med stöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). I den rapport som vårt arbete skall leda fram till och som alla skall få ta del av, kommer det redovisas viktiga faktorer som påverkar utvecklingen mot en mera industrialiserad armeringsprocess. En av dessa faktorer är framtagning av armeringsspecifikationer.

Vårt främsta syfte med detta projekt är att utveckla, testa och beskriva en förbättrad metodik för informationshantering för armeringsstål, från projektplanering till färdig konstruktion genom nyttjande av moderna IT-verktyg.

Målet med projektet är att korta ledtider, effektivisera logistikhanteringen av armering på byggarbetsplatsen samt minska antalet fel på armeringsspecifikationerna.

Vårt arbete kommer till stor del bestå av, att i nära samverkan med de aktörer som är involverade i hanteringen av armeringsinformation, slutligen sammanställa en nulägesbeskrivning.

Vi har gjort en intervjustudie av hur specare, fabriker, konstruktörer och entreprenörer arbetar i dagsläget.

Ett tiotal olika projekttyper är gjorda.

Vi som arbetar med projektets studier är:

Henrik Hyll, Ncc Tel: 070-5899 841
Robert Larsson, Cementa Tel: 073-3141 153
Pernilla Bergling, Ncc Tel: 031-771 50 36, 076-1369 738