RSS

Armeringsmetoder för att uppnå ett effektivt industrialiserat platsbyggande

Klicka här för att ladda hem PDF: Armeringsmetoder för att uppnå ett effektivt industrialiserat platsbyggande
Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Konstruktionsteknik
RICKARD CASTER
GUSTAV DEUSCHL
Institutionen för bygg- och miljöteknik
Avdelningen för Konstruktionsteknik
Stål- och Träbyggnad
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Göteborg 2007
Examensarbete 2007:134